Aliĝintoj

 #
 Nomoj
 Urbo
 Lando
 1
 Volodimir Hordijenko
 Kijiv
 Ukrainio
 2
 Svetlana Pogorelaja
 Kijiv
 Ukrainio
 3
 Valentina Gradzion
 Kijiv
 Ukrainio
 4
 Sergeo Ŝmatkov
 Lviv
 Ukrainio         
   5
 Zinovij Peljo
 Lviv
 Ukrainio        
   6
 Katarzyna Nowak  Tworóg  Pollando
  7   Katarzyna Turek Kraków  Pollando
   8 Kowalik Maria Skała Pollando
   9 Svorad Zavarský Bratislava Slovakio
  10 Žofia Zavarská Bratislava Slovakio